1 курс Композиция Кемелбаева

октябрь1 курс Кемелбаева композиция.xlsx

ФИ2.10.209.10.2016.10.2023.10.2030.10.20
Абдугалиева Аминаотчислена
Сагадиева Адия
Әлбатыр Кәриманн
Қадыр Арай
Садвакасова Джамиля
Туганбаева Алишанн
Щербакова Мария
Сысоева Каринанн
Жумабай Аружаннн

ноябрь 1 курс Кемелбаева композиция.xlsx

ФИ6.11.2013.11.2020.11.2027.11.20
Сагадиева Адия
Әлбатыр Кәрима
Қадыр Арай
Садвакасова Джамиля
Туганбаева Алиша
Щербакова Мария
Сысоева Карина
Жумабай Аружан

декабрь 1 курс Кемелбаева композиция.xlsx

ФИ4.12.2011.12.2018.12.2025.12.20
Сагадиева Адия
Әлбатыр Кәрима
Қадыр Арай
Садвакасова Джамиля
Туганбаева Алиша
Щербакова Мария
Сысоева Каринаотчислена
Жумабай Аружанн

январь 1 курс Кемелбаева композиция.xlsx

ФИ15.01.2122.01.2129.01.21
Сагадиева Адия
Әлбатыр Кәрима
Қадыр Арай
Садвакасова Джамилян
Туганбаева Алишан
Щербакова Мариян
Жумабай Аружанннн

Leave a Comment